Podpora a partnerství

V Premiot Group věříme, že společenská odpovědnost a udržitelnost by měly být přirozenou součástí každého podnikání a organizace v Česku. Také věříme, že jediná cesta, jak tohoto cíle dosáhnout, vede přes vzájemnou spolupráci veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru.

Firemní dárci a podporovatelé představují pro mnohé neziskové organizace jeden z nejdůležitějších zdrojů jejich příjmu. V Premiot Group si tuto odpovědnost uvědomujeme a podporujeme řadu organizací a neziskových projektů.

Okresní fotbalový svaz Praha - západ
Okresní fotbalový svaz Praha - západ

Podporujeme mladé sportovce.

VŠB - Technická univerzita Ostrava
VŠB - Technická univerzita Ostrava

V oblasti vdělávání navázala PREMIOT těžební, a.s., dceřiná společnost Premiot Group, a.s. partnerský vztah s VŠB-TU Ostrava, fakultou hornicko-geologickou.

Společnost Franze Kafky z.s.
Společnost Franze Kafky z.s.

Premiot Group dlouhodobě podporuje literární soutěž pro studenty s názvem "Cena Maxe Broda" vyhlašovanou Společností Franze Kafky.

Krajina břidlice z.s.
Krajina břidlice z.s.

PREMIOT těžební, a.s., ve spolupráci se spolkem Krajina břidlice, z.s. propaguje historii těžby břidlice v moravskoslezském regionu.

Asociace společenské odpovědnosti
Asociace společenské odpovědnosti

Premiot Group se přidala ke skupině firem v Asociaci společenské odpovědnosti za účelem naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN.

Nadační fond PREMIOT
Nadační fond PREMIOT

Nadační fond PREMIOT vznikl jako další samostatná část skupiny Premiot se záměrem pomáhat a inspirovat všude tam, kde je třeba.