Eva Nagy

řídící partner Premiot Group Maďarsko, Rumunsko