Náš tým

Za dobu existence skupiny Premiot se k jejím zakladatelům přidala řada odborníků, kteří se ve svých oborech pohybují i desítky let. Dnes má společnost 350+ kmenových zaměstnanců a rozšířila své působení i za hranice Česka. Kromě Prahy má své zastoupení v Bratislavě, Budapešti, Londýně a od roku 2020 také v Athénách.

Předseda představenstva

Ondrej Spodniak

předseda představenstva Premiot Group

Zakladatel a majoritní akcionář Premiot Group. Jako člen představenstev a dozorčích rad dohlíží na strategický rozvoj všech subjektů v portfoliu. Zodpovídá za realizaci strategie a řízení klíčových projektů napříč segmenty finančních služeb a korporátních investic, zejména v oblasti real estate.

Partneři

Eva Nagy

řídící partner Premiot Group Maďarsko, Rumunsko

Jan Hampel

řídící partner, předseda dozorčí rady Premiot Group

Členové týmu

Richard Maraček

provozní ředitel Premiot Group

Tomáš Mužík

personální ředitel Premiot Group

Thomas O'Reilly

finanční ředitel Premiot Group

Jekaterina Rybalka

vedoucí manažerka pobočky Premiot Group London

Michael Carroll

ředitel divize Real Estate

Daniel Stubley

advokát, člen dozorčí rady NFP

Michal Javůrek

předseda správní rady Nadačního fondu PREMIOT