Investiční fondy

Premiot Capital Fund SICAV se svými třemi podfondy vám nabízí možnost investovat do fondu kvalifikovaných investorů a podílet se na pečlivě prověřených projektech z našeho investičního portfolia. Investiční skupina PREMIOT nese přímou odpovědnost za jednotlivé projekty a investuje do nich i vlastní prostředky.

"Založení investiční skupiny Premiot, která je také hlavním akcionářem fondu PREMIOT Capital Fund SICAV, bylo přirozeným vyústěním více než dvou desítek let zkušeností, které jsem začal sbírat již v roce 1999. Po tolika letech podnikání a působení v oblasti investic vím, že stabilní a dlouhodobý výnos vyžaduje svůj čas a úsilí.

V celé skupině Premiot proto dohlížím především na to, aby všechny investiční projekty, které realizujeme, byly důkladně prověřeny a postaveny jen na pevných základech. Jedině tak můžeme dostát všem závazkům a zároveň naplňovat naši vizi, kterou je budování dlouhodobých vztahů s našimi investory a obchodními partnery."

Ondrej Spodniak, LL.M.
Zakladatel a předseda dozorčí rady
PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.

Investiční fond s tradicí

Od začátku svého působení pracuje PREMIOT Capital Fund SICAV a.s. na pověsti seriózního partnera s výbornou orientací v oboru a silnými realizačními schopnostmi. V naší investiční strategii prosazujeme konzervativní přístup k investicím se zaměřením na diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu portfolia.

Důraz klademe především na investiční příležitosti do prověřených projektů. Rosteme společně, dlouhodobě a s jistotou. Zkrátka a jednoduše děláme to, v co věříme!

KOMU JE FOND URČEN

  • zkušeným a kvalifikovaným investorům
  • investorům, kteří chtějí mít, vedle fixního úrokového výnosu, také podíl na zisku z projektu
  • investorům, kteří preferují dlouhodobější investice v délce minimálně 4 roky
  • investorům, kteří hledají licencovaný subjekt na trhu, který dodržuje patřičné mechanismy (dohled depozitáře, nezávislé oceňování či povinný audit)
  • investorům, kteří hledají zajímavé projekty v oblasti akvizic

INVESTICÍ DO FONDU SICAV ZÍSKÁTE

  • nadstandardní očekávaný výnos akcií
  • profesionálního správce fondu: AVANT investiční společnost, a.s.
  • profesionální zázemí úspěšné mezinárodní společnosti s dlouholetými zkušenostmi

6,3 %

Přednostní podíl na zisku fondu do výše 6,3 % p.a. u prioritních investičních akcií.

0 %

Zdanění akcionářů při odkupu po třech letech držení cenných papírů.

Výnos je naší prioritou

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6,3 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie. Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.

Profesionální zázemí úspěšné mezinárodní společnosti Premiot Group, a.s. s dlouholetými zkušenostmi. Zakladatel fondu má vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými a jinými projekty. Diverzifikace investic do různých projektů umístěných v pečlivě vybraných lokalitách v rámci EU.

Do čeho investujeme

Naše investice přispívají k rozvoji tradičních i nových odvětví.

Windfall tax zastínila debatu o zrušení daňového zvýhodnění fondů
Windfall tax zastínila debatu o zrušení daňového zvýhodnění fondů

Stát pro svou stále více děravějící státní kasu hledá nové finanční záplaty a úspory. Letos se v tomto ohledu hovoří hlavně o dani z mimořádných zisků – takzvané windfall tax.

Investiční proces

Investice klienta

Minimální hodnota vstupní investice činí 1 mil. Kč (ekvivalent 125 000,– EUR).

Akvizice do projektů

Přímé a nepřímé investice do projektů v oblasti Real Estate a Private Equity.

Přidaná hodnota

Trvalé zhodnocování vložených prostředků – investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.

Zisk pro investora

Garance minimálního výnosu prioritních akcií ve výši 6,3 % p.a.

Náš tým

Ondrej Spodniak

Předseda dozorčí rady

Kontaktujte nás

Máte zájem investovat do investičních fondů nebo potřebujete poradit? Nechte nám kontakt, ozveme se vám.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.
IČ: 07943687
DIČ: CZ07943687
Kód LEI: 315700N2KE9RJ­AO75U67

Spisová značka: B 24248 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikátor datové schránky: xnrxaxq

Regulátor fondu
Česká národní banka
Profesionální správce fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka fondu
Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Disclaimer

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho Statutu.

Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových stránkách http://www.avantfunds.cz/…i-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b,140 00 Praha 4 – Nusle.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/gdpr/.
Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/…e-informace/.