Investice

Investoři mohou zhodnotit své finance prostřednictvím našich fondů či dluhopisů. Spolu pak investujeme do reálných projektů, společností či nemovitostí, za kterými stojíme. Investorům nabízíme přes 20 let zkušeností, které podpoří zhodnocení jejich financí.

"Spravujeme finanční prostředky soukromých investorů, partnerských fondů a také vlastní peníze, pocházející ode mne jako zakladatele, mých obchodních partnerů či vedoucích pracovníků firmy.

Každá koruna, která přichází i odchází z firmy je součástí peněz lidí, kteří se o firmu starají a zajišťují její chod."

Ondrej Spodniak
předseda představenstva Premiot Group

Od samotného začátku řízení projektu máme finanční plán a podnikatelký záměr. Víme proto, jak a kam projekt směřovat, pro koho bude určen a k jakému účelu bude sloužit. Pracujeme vždy s několika variantami včetně krizové. Sledujeme míru rizika, která ovlivňuje míru ziskovosti daného projektu.

Jsme lidé z praxe. Investice pro nás nejsou jen čísla. To hlavní se odehrává na jednáních, na stavbách, v jednotlivých závodech a provozech. Naší přidanou hodnotou je, že osobně jednáme se všemi účastníky projektů, a díky tomu máme vše pod kontrolou.

Investujte s námi

Investoři mohou zhodnotit své finance prostřednictvím našich fondů či dluhopisů. Spolu pak investujeme do reálných projektů, společností či nemovitostí, za kterými stojíme.

Do všech našich projektů vkládáme velkou část vlastních finančních prostředků, a jsme v nich osobně zapojeni na všech úrovních řízení. Investorům nabízíme přes 20 let zkušeností, které podpoří zhodnocení jejich financí.

Dluhopisy

Přinášíme možnost investovat do korporátních dluhopisů skupiny PREMIOT s nadprůměrným a pevný výnosem vypláceným měsíčně a podílet se tak na projektech v našem investičním portfoliu.

Investiční fondy

Premiot Capital Fund SICAV vám nabízí možnost investovat do fondu kvalifikovaných investorů a podílet se na pečlivě prověřených realitních a technologických projektech z našeho investičního portfolia.

Investiční portfolio

Věříme, že nestačí investovat pouze peníze. Proto vkládáme do projektů i své znalosti, zkušenosti s řízením firem, ale také odvahu uskutečnit potřebné změny. Naše investice přispívají k rozvoji tradičních i nových odvětví. Všechny projekty důkladně prověřujeme a vybíráme s ohledem na bezpečnost investice a správnou diverzifikaci portfolia.

Real Estate

Vyhledáváme příležitosti pro investice do perspektivních developerských a výnosově zajímavých nemovitostních projektů.

Private Equity

Naše investice přispívají k rozvoji tradičních i nových odvětví, ať už je to těžba, IT a vyspělé technologie nebo biotechnologie.