Podpora

V oblasti vdělávání navázala PREMIOT těžební, a.s., dceřiná společnost Premiot Group, a.s. partnerský vztah s VŠB-TU Ostrava, fakultou hornicko-geologickou.

Aktivní účastí svých odborníků na výuce a taktéž finančně podporuje katedru ekonomiky a řízení hornictví.