Média & PR

25. 11. 2022

Jak fungují termínované vklady, jak se dělí a jaké mají charakteristiky? Na to Vám odpoví další díl našeho PREMIOT seriálu.

Termínovaný vklad je zvláštní druh spořícího účtu, který slouží ke garantovanému zúročení vložených finančních prostředků. Od spořícího účtu se termínovaný vklad liší tím, že si ho klient sjednává na předem danou dobu a s pevnou úrokovou sazbou po celé období trvání vkladu. A obvykle i na předem pevně stanovenou částku vkladu. U termínovaných vkladů není možné bez sankce s penězi volně disponovat, proto je úroková sazba u termínovaných vkladů zpravidla vyšší než u běžných a spořících účtů.

Charakteristika termínovaného vkladu

Funkce termínovaného vkladu spočívá v jednorázovém vložení finančního obnosu, většinou v řádech desetitisíců. Peníze investované do termínovaného vkladu nelze volně převádět na jiné účty nebo s nimi jinak platit, jinak hrozí postih v podobě sankcí. Předčasné zrušení termínovaného vkladu je možné, ale opět je doprovázené přísnými sankcemi. Finanční obnos, který je uložený na termínovaných vkladech je ze zákona pojištěný, a to až do hodnoty 100 tisíc eur. Pokud by se tedy stalo, že bankovní společnost zkrachuje, o vložené úspory v maximálně této hodnotě nepřijdete. Proto jsou termínované vklady považovány za nerizikové spoření.

Kalkulačka a srovnání termínovaných vkladů

Dělení termínovaných vkladů

Termínované vklady se dělí podle sjednané délky vkladu, způsobu ukončení vkladu, sjednané měny vkladu a typu úroku.

Nejčastější rozdělení podle doby trvání:

  • Krátkodobé termínované vklady – Doba trvání do 1 roku
  • Střednědobé termínované vklady – Trvají od 2 do 4 let
  • Dlouhodobé termínované vklady – Déle než 4 roky

Mezi nejoblíbenější termínované vklady patří v Česku časově kratší varianty (maximálně několik měsíců).

U termínovaných účtů dopředu znáte výši úrokové sazby a navíc víte, že se po celou dobu vkladu nebude měnit.

Vybrat si můžete mezi dvěma typy termínovaných vkladů:

  • Termínované vklady jednorázové (bez obnovy)
  • Termínované vklady s obnovou (revolvingové)

Termínované vklady jednorázové mají předem pevně stanovenou lhůtu, částku vkladu i úrokovou sazbu. Po uběhnutí stanovené lhůty jsou prostředky s úroky vyplaceny a dále se neúročí. Vklad tak není možné obnovit.

Termínované vklady s obnovou se v případě, že klient po stanovené lhůtě vklad nevybere, automaticky obnovují. A to na stejnou dobu a s úrokovou sazbou, která odpovídá bankovní sazbě v den obnovení vkladu pro dané parametry termínovaného účtu.

Dále můžeme dělit podle sjednané směny:

  • V českých korunách
  • V cizí měně

Termínované vklady mohou být sjednané v českých korunách i cizí měně, nejčastěji v eurech nebo amerických dolarech. Na těchto účtech bývají jiné úrokové sazby, které souvisí s kolísáním kurzů jednotlivých měn.

Termínované vklady dělíme i podle typu úroku:

  • Fixní sazba
  • Variabilní sazba

U fixního neboli pevného úročení je úrok po celou dobu stejný. U variabilní či pohyblivé sazby se mění podle situace na trhu a podle úrokových sazeb daných Českou národní bankou.

Výhody a nevýhody

Jak už bylo zmíněno, peníze u termínovaných vkladů jsou jištěné zákonem. Úspory se většinou zhodnocují lépe než na běžném nebo spořícím účtu. Ve většině případů také platí, že čím více peněz na termínovaný vklad vložíte, tím vyšší úrok dostanete.

Na termínovaný vklad se vkládá jednorázová částka. Mezi hlavní nevýhody tak patří, že není možné k vložené částce přidávat další peníze a častokrát není ani možné je předčasně vybrat. Pokud ano, pojí se s předčasným výběrem vysoké poplatky. Banky mnohokrát vyžadují minimální vklad v určité výši (pro podnikatele bývá vyšší). Výnosy z termínovaných vkladů navíc podléhají 15% srážkové dani.

Slovníček pojmů

Fixní sazba – je sazba, která se při splácení úvěru nijak nepohybuje, zůstává stejná nehledě na změny na finančním trhu.

Sankce – znamená pokuta. Může k ní dojít při nedodržení smluvních podmínek (např. předčasný výběr termínovaného vkladu)

Spořící účet – je bankovní účet, jehož hlavním účelem je shromažďování finančních prostředků. Banka u vložených prostředků poskytuje vyšší úročení než u běžných účtů.

Úroková sazba – udává, o kolik procent se navýší vypůjčená částka za určitý čas.

Variabilní sazba – je závislá na sazbách, které vyhlašuje Česká národní banka a mění se podle momentální situace na finančním trhu.