Podpora

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je přispět k oživení obecného povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu. Tohoto cíle se snaží dosáhnout pomocí literárních večerů, odborných přednášek či studentských soutěží. Premiot Group proto dlouhodobě podporuje literární soutěž pro studenty s názvem „Cena Maxe Broda“.