Média & PR

23. 09. 2021

Hlavním bodem programu bylo vystoupení pana Ondrej Spodniak. Hovořil o své roli zakladatele investiční skupiny PREMIOT Group a o své vlastní podnikatelské cestě. Zmínil základní pilíře, na kterých skupina PREMIOT stojí. Představil nemovitosti a projekty, „pozemkovou banku“, hovořil o plánech dolů a lomů, které PREMIOT vlastní, věnoval se i nově vznikajícím projektům v oblasti výpočetní techniky a biotechnologií.

Jako zástupce partnera akcí, skupiny ZENRON, vystoupil certifikovaný daňový poradce pan Jiří Slavkovský. Představil strukturu skupiny ZENRON. Vysvětlil hlavní služby, které tato společnost nabízí svým klientům, a které mohou být zajímavé i pro investory EIP. Jednalo se zejména o transakční a M&A poradenství, oblast trustů a rodinných fundací, zakládání společností v zahraničí, komplexní daňové poradenství.

Pánové Ondrej Spodniak i Jiří Slavkovský, stejně tak jako zástupci EIP, byli k dispozici všem účastníkům podvečerních akcí k osobním setkáním a diskusím.