Portfolio

Rezidenční development

Česká republika

2018

Majoritní

ukončený projekt

Skupina realizuje dva projekty „Premium Data Systems“, jež je zacílen na rozvoj datových center, a to v první fázi s investicí ve výši 264 milionů korun.

První datové centrum vystavěla v lednu 2021 společnost Premium Data Systems II s.r.o. Výše investice dosáhla 29 milionů Kč. Tržby z projektu (výnosy ze sídlení výpočetního výkonu v rámci poolu) do 30.9.2021 dosáhly 18 mil. Kč. Vzhledem ke zhodnocení technologií – růstu cen v roce 2021 je plánován exit z projektu na přelomu roku 2021 a 2022, a to prodejem technologií. Odhadovaný zisk činí 35 milionů Kč. Projekt byl financován emisí dluhopisů Premium Data Systems.

Druhé datové centrum je připravena realizovat společnost Premium Data Systems s.r.o. Na tento projekt byla přislíbena dotace, a to rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. MPO 564201/20/61400 vydané dle § 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), ze den 27.2.2019, která by měla pokrýt 45 % uznatelných nákladů. Premiot Group a.s. je ručitelem tohoto projektu do výše získané dotace. Podmínkou získání dotace je dále uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a dále provedení výběrových řízení na dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách.

Cílem projektu je vybudovat moderní datové centrum, zkolaudovat jej a pronajmout je provozovateli IT služeb. Projekt je ve fázi přípravy, současné investice jsou minimální. Očekávané zahájení projektu je v polovině roku 2022 a ukončení projektu na začátku roku 2023.

Pro více informací o tomto projektu navštivte také stránky www.premiumdata.cz.