Portfolio

Komerční development

Česká republika, Slovensko

2018

Majoritní

projekt v realizaci

Skupina se zabývá těžbou a úpravou nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, a zároveň disponuje širokým spektrem stavební mechanizace, kterou pronajímá.

Společnosti ve skupině vlastní dva břidlicové lomy (Důl Lhotka ve vlastnictví společnosti Moravské břidlicové doly, a.s. a Nové Oldřůvky ve vlastnictví společnosti PETRSTON, s.r.o.) a dva žulové lomy (Čierny Balog ve vlastnictví společnosti ROCK WORKS s.r.o. a Vápenice ve vlastnictví ČESKÁ ŽULA, a.s.).

Cílem společnosti Premiot těžební je obnova tradice kamenické výroby a aplikace moderních technologií v rámci zpracování této komodity. Oba břidlicové doly disponují aktuálně využitelnými zásobami kvalitní štípatelné břidlice o objemu více než milionu kubických metrů, což představuje dle odhadu Emitenta životnost plánované výroby v řádu stovek let.

Těžba a úprava žuly je zaměřena na ušlechtilou výrobu a produkci kameniva pro liniové a jiné stavby. Areály všech dolů a lomů, které skupina vlastní, se rozkládají na ploše o rozloze 281,323 m2.

Pro více informací o tomto projektu navštivte stránky www.premiot-tezebni.cz