Média & PR

02. 02. 2021

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti Premiot Mining & Resources, patřící do investiční skupiny Premiot Group. Kvalitní kamenolom u obce Čierny Balog, ve kterém se těží tatranská žula se stává součástí investiční skupiny.

V kamenolomu Čierny Balog v bezprostřední blízkosti státní silnice II. třídy Brezno – Hriňová těžíme šedý, rovnoměrně zrnitý, středně- až hrubozrnitý biotitický granodiorit (známější pojmenování je tatranská žula typ Sihla). Svou kvalitou je srovnatelná se švédskými a libereckými žulami. Její využití je rozmanité, od ušlechtilé kamenické výroby (těžba bloků) až po různé použití ve stavebnictví.

Na našem nejstarším kamenolomu probíhá těžba a kamenické zpracování žuly již od roku 1908. Oba naše lomy disponují vytěžitelnými zásobami minimálně na dalších 60 let.

Na ilustrační video se můžete podívat zde youtube.com.

PREMIOT Group, a.s. dokončil akvizice na Slovensku