Média & PR

02. 02. 2021

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti Premiot Mining & Resources, patřící do investiční skupiny Premiot Group. Kvalitní kamenolom u obce Čierny Balog, ve kterém se těží tatranská žula se stává součástí investiční skupiny.

V kamenolomu Čierny Balog v bezprostřední blízkosti státní silnice II. třídy Brezno – Hriňová těžíme šedý, rovnoměrně zrnitý, středně- až hrubozrnitý biotitický granodiorit (známější pojmenování je tatranská žula typ Sihla). Svou kvalitou je srovnatelná se švédskými a libereckými žulami. Její využití je rozmanité, od ušlechtilé kamenické výroby (těžba bloků) až po různé použití ve stavebnictví.

Na našem nejstarším kamenolomu probíhá těžba a kamenické zpracování žuly již od roku 1908. Oba naše lomy disponují vytěžitelnými zásobami minimálně na dalších 60 let.

Na ilustrační video se můžete podívat zde youtube.com.