Média & PR

16. 06. 2022

Dne 13. 6. 2022 se fond kvalifikovaných investorů Premiot Capital Fund SICAV stal jediným akcionářem společnosti Česká žula, a.s. Jedná se o realizaci jednoho z důležitých kroků dlouhodobé investiční strategie podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II.

Společnost Česká žula, a.s. realizuje blokovou těžbu žuly a kamenické řemeslo ve svém moderním závodu ve Vysokém Chlumci u Sedlčan, jehož historie se datuje od roku 1908. Produkty České žuly, a.s. jsou dlouhodobě osvědčeným materiálem i pro nejexponovanější kamenické prvky, dlažby, obklady, kámen pro vodní stavby, kanalizační kameny i kamenosochař­ská díla.

S ohledem na dlouhodobé zkušené odborné vedení společnosti bylo zachováno stávající obsazení správních orgánů.

Fond pracuje na dalších akvizicích dle svého plánu investic, přičemž příštím projektem k realizaci bude společnost Slovenská žula s.r.o, závod Čierny Balog. Finalizaci akvizice společnosti lze očekávat v následujících několika týdnech.