Portfolio

Investice stavíme na reálných základech.

Zakladatelem fondu a hlavním akcionářem fondu je skupina Premiot Group, a.s., která na evropském trhu podniká více jak 20 let. Náplní podnikatelské činnosti skupiny Premiot Group, a.s. jsou realitní investice, development komerčních a rezidenčních nemovitostí.

Premiot Group se kromě developmentu realitních projektů zabývá investicemi do většinové majetkové účasti ve středních a velkých podnicích. Svou strategii staví na konzervativním přístupu se zaměřením na typovou, časovou i geografickou diverzifikaci, aby tak zajistila dlouhodobý a stabilní růst svého portfolia.

Vysoce profesionálních služeb společnosti využívají partneři a klienti mezinárodních korporací, tuzemských a zahraničních investorů stejně jako kupující nebo nájemci v realizovaných nemovitostních projektech.

Více informací o projektu

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.