Média & PR

13. 12. 2021

Předání výtěžku soutěžní sbírky Ukaž knír se zúčastnila Ing. Hana Dvořáčková PhD., členka dozorčí rady Nadačního fondu PREMIOT, MUDr. Michal Grepl, PhD., přednosta Urologické kliniky FN Ostrava , a prof. MUDr. Jan Krhut, PhD., emeritní přednosta kliniky. Prostředky budou použity na spolufinancování nákupu speciální sondy pro ultrazvukový přístroj, která umožní zlepšení časné diagnostiky nádorů prostaty.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky „UKAŽ KNÍR“, kterou ve prospěch Fakultní nemocnice Ostrava uspořádal Nadační fond PREMIOT.

Další projekty Nadačního fondu PREMIOT nfpremiot.cz.