Média & PR

10. 10. 2022

Společnost Premiot Group, a.s. (www.premiot.com) se stala partnerem konference Private Family Wealth 2022, kterou pořádal Wealth Magazín dne 6. října 2022.

„V posledních letech jsme v České republice nejen svědky, ale i součástí ekonomické transformace, která má pozitivní vliv na růst bohatství českých rezidentů. Se zvyšující se hodnotou majetku ale přichází pro jednotlivce, rodiny i firmy řada nových výzev. Úspěšnost jejich řešení bude rozhodovat o zachování životního standardu, majetku i jejich další budoucnosti.
Cílem této konference je ve vybraném publiku z řad jednotlivců, rodin a expertů napříč všemi obory, které spojuje téma správy a plánování bohatství, hledat způsoby efektivních řešení, inspirovat se a učit od nejvýznamnějších českých a zahraničních osobností.“
, říkají ke konferenci její organizátoři.

Akce se zúčastnilo 120 hostů a vystoupilo 15 významných řečníků z České republiky a zahraničí.
„Osobně mne nevíce zaujaly prezentace Vladimíra Fichtnera, který hovořil o strukturách fondů a oraganizacích, zabývajících se obchodováním s cennými papíry, Radka Šillera, s tématem Multi Family Office, Pavla Koláře, který informoval o aktuálním stavu a podmínkách svěřenských fondů v České republice, Wing-Hin Chunga, o investicích v Hong Kongu.
Za podnětná pokládám další osobní setkání s Th. Graf von Hedemann, se kterým jsem hovořil o vypořádání životního pojištěni, advokátem Zdeňkem Chroustem, specialistou na M&A a samozřejmě vřelé rozhovory s Jenny Young duPont, Esq. a Pierrem S. duPont,
komentuje svoji osobní zkušenost Dr. Richard Maraček, COO investiční skupiny Premiot.
A dále dodává: “Celkově byla konference zaměřena na nástupnictví a „cross-generation wealth management“, filantropii, a víceméně sumarizovala různé pohledy a aspekty těchto složitých a aktuálních témat. Za jeden den navíc poskytla tato akce přehled a možnost seznámit se s výběrem hráčů na trhu. Ocenil bych kdyby některá témata byla rozdiskutovaná detailněji. což by ale vyžadovalo daleko více času. Prezentaci a účast Premiot Group, a.s a na této konferenci hodnotím více než pozitivně."

Gratulujeme týmu Wealth Magazín ke zorganizování této prestižní akce a děkujeme za možnost být jejím partnerem a účastníkem.

„Bylo mi potěšením být součástí této jedinečné konference, která byla plná inspirativních lidí nejen z řad řečníků. Byly přítomny nejvýznamnější osobnosti oboru nejen z Česka, ale i ze zahraničí, se kterými bylo možné se pobavit o aktuálních tématech. Příjemným bylo setkání s Pierrem S. duPontem a jeho milou manželkou Jenny, který je členem už páté generace jedné z nejvýznamnějších amerických rodin.“ Takto hodnotila svoji účast Lucie Zielinová, vedoucí obchodního týmu PREMIOT obchodní, a.s.