Média & PR

06. 11. 2022

V dalším díle našeho PREMIOT seriálu, který jsme pro vás připravili společně s webem Finparada.cz, se dozvíte, jaké jsou ty nejběžnější možnosti zhodnocení pro Vaše úspory.

Pro vytváření a zhodnocení úspor existuje celá řada důvodů. Prvním důvodem je snaha vytvořit si dostatečnou finanční rezervu na pokrytí nečekaných výdajů. Doporučená výše této rezervy jsou tři měsíční platy. Druhým důvodem jsou úspory, díky kterým v dlouhodobém časovém horizontu uspokojujeme své potřeby (stavba domu, koupě automobilu…). Dalším důvodem může být i ochrana našetřených úspor proti inflaci.

Je mnoho možností, jak zhodnocovat své úspory. Pro jejich výběr je důležité, o jaký typ úspor se jedná.

Zhodnocení úspor můžeme je rozdělit do dvou kategorií:

  • Spoření
  • Investování

Spoření

Spoření se využívá ve fázi tvorby finanční rezervy, kde potřebujeme peníze v případě potřeby rychle čerpat, ale musíme dát přednost likviditě před výnosem.

Spořící účty

Spořicí účet by měl sloužit pro úschovu peněz, které mají sloužit jako pohotovostní rezerva. Jak již bylo řečeno, je doporučeno mít na tomto účtu alespoň tři měsíční platy. Spořicí účet není primárně určen pro běžné platby, nabízí však vyšší zhodnocení uložených prostředků než běžné účty. V případě potřeby slouží peníze na tomto účtu jako rychle a snadno dostupná rezerva.

Kalkulačka spořicích účtů

Termínované vklady

Termínovaný vklad je typ účtu, který je sjednáván na dobu určitou (od týdne až po roky) a má vždy nastavenou výpovědní lhůtu. Z tohoto důvodu by na něm měla být lepší úroková sazba než na spořícím účtu. Termínovaný vklad může být buď jednorázový nebo opakovaný.

Kalkulačka termínovaných vkladů

Stavební spoření

Stavební spoření je kombinací možnosti výhodného spoření se statním příspěvkem a možností získání úvěru na nemovitosti za výhodných podmínek. Vklady a státní podpora jsou úročeny a jsou ze zákona pojištěny. V současné době činí státní podpora maximálně 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce. Maximální částka úspor, z níž se podpora počítá je 20 tisíc korun (maximální výše státní podpory může být 2 000 Kč). Principem stavebního spoření je naspořit cílovou částku za 6 let.

Kalkulačka stavebního spoření

Investování

Pro zhodnocování úspor pomocí investovaní, je důležité si ujasnit, na jak dlouho můžeme volné peníze investovat a jak vysokou míru rizika při tom sneseme.

Nemovitostní trh

Investice do realit je jedním z nejčastějších druhů zhodnocení peněz. Za úspory koupíte byt či dům, který poté pronajímáte další osobě a zajistíte si tak pasivní příjem. Vlastnictví nemovitosti však sebou nese také některá rizika v podobě nenadálých výdajů na opravy nebo pravidelnou údržbu.

Kolektivní investování

Kolektivní investování je jednou z bezpečnějších forem investování. Principem je shromažďování prostředků jednotlivých investorů investiční společností, která je za úplatu spravuje a zhodnocuje dle specifické investiční strategie. Jedná se o podílové fondy (akciové, dluhopisové, smíšené, nemovitostní…) a fondy ETF, které fungují na podobném principu jako obchodování s akciemi.

Srovnání podílových fondů z nabídky bank a pojišťoven

Individuální investování

Do této skupiny lze zařadit i investování do nemovitostí, řeč ale bude o klasickém investování do akcií, dluhopisů, kryptoměn, drahých kovů a dalších finančních nástrojů. Předpokladem individuálního investovaní je porozumění dané problematice. Čím více má člověk znalostí, tím méně riskuje ztrátu peněz.

Akcie jsou cenné papíry, které potvrzují podíl držený ve společnosti. Akcie opravňují jejich vlastníka k podílu na majetku a zisku korporace, který odpovídá tomu, kolik akcií vlastní. Akcie se nakupují a prodávají především na burzách cenných papírů.

Dluhopis je cenným papírem, u něhož se vydavatel dluhopisu zavazuje ke dni splatnosti dluhopisu splatit majiteli dluhopisu jistinu (půjčenou částku) a sjednaný úrok. U dluhopisů je pevně stanovená jejich nominální hodnota a většinou také jejich úrok, který však může v některých případech stanoven jako proměnlivý.

Srovnání dluhopisů z nabídky bank a pojišťoven

Kryptoměna je typ digitální měny či elektronických peněz, která na rozdíl od koruny, eura nebo dolaru nepodléhá žádné centrální bance nebo státní autoritě, která by mohla ovlivňovat kurz nebo množství peněz. Pro nákup kryptoměny existují různé směnárny či burzy. Mezi nejstarší, nejznámější a nejdražší kryptoměnu patří Bitcoin.

Jednou z dalších možností, kam může investor investovat své volné finanční prostředky, je prostřednictvím zlata a stříbra. Zlato patří k nejoblíbenějším burzovním komoditám. Investoři na něm oceňují především relativní spolehlivost v čase krizí a vysokou likviditu. Zlato vám sice nenabídne obrovské zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota nijak závratně nekolísá.

Srovnání zlata a stříbra

Doplňkové penzijní spoření

Jde o spoření na stáří, podporované státními příspěvky, s možností příspěvků od zaměstnavatele a daňovou úlevou. Od měsíčního příspěvku účastníka v min. výši 300 Kč navíc přispívá stát částkou v rozmezí 90 – 230 Kč dle výše příspěvku účastníka. Účastnické fondy nabízí různé investiční strategie, díky kterým je možné dosáhnout i na vyšší výnosy.

Srovnání doplňkového penzijního spoření

Nejlepšího zhodnocení peněz docílíte tak, že sledujete trendy, dokážete pracovat s rizikem a jistotou a využijete tzv. diverzifikace portfolia. Smyslem diverzifikace je rozdělení vkladů do více finančních nástrojů zhodnocujících prostředky, aby se snížilo riziko ztráty úspor.

Slovníček pojmů:

Diverzifikace – Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika.

Emise – Soubor dluhopisů vydávaných na základě emisních podmínek majících stejné datum vydání a splatnosti.

Emitent – Společnost, vydává cenné papíry za účelem získání finančních prostředků.

Investiční horizont – Doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se horizont prodlužuje a naopak.

Investiční riziko – Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice.

Likvidita – Možnost proměnit aktiva na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

Lhůta pro upisování emise – Lhůta, během které mohou být dluhopisy vydávány.

Splatnost dluhopisu – Je časové období, na které si emitent půjčuje peníze.

TER – Je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítává jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

Troyská unce – Je základní váhová jednotka (přibližně 31,1 gramu) používaná na národních a mezinárodních trzích zlata, stříbra, platiny a dalších drahých kovů.

Výnos do splatnosti – Očekáváný výnos, který investor získá, když zakoupí dluhopis a drží ho až do data splatnosti.