Média & PR

10. 02. 2022

„Potenciál mají také investice do zelených projektů či firem dbajících na trvalou udržitelnost. S tím, jak se
zrychluje přechod k udržitelnější ekonomice, přinesou postupem času vyšší hodnotu a tím vyšší výnosy,“ domnívá se Ondrej Spodniak, zakladatel investiční skupiny Premiot Group.

Celý článek najdete na webu Ekonom.cz.