Média & PR

10. 01. 2021

Investiční skupina Premiot Group a.s. rozšířila v roce 2018 portfolio svých investic také o těžbu a zpracování nerostných surovin. Za tímto účelem investovala nemalé prostředky do provozu břidlicového Dolu Radim, který se nachází nedaleko Svatoňovic u Vítkova v Moravskoslezském kraji. Minulý týden společnost Premiot Group a.s. opustila důl z pozice vedení a zůstává zde pouze v roli jednoho z věřitelů.

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti Premiot Mining & Resources. V případě moravské břidlice patří k hlavním cílům především obnova tradice ušlechtilé výroby, vybudování trhu v evropském měřítku a aplikace moderních technologií v rámci zpracování této komodity. V listopadu 2020 byly realizovány akvizice dvou břidlicových dolů na severní Moravě – Nové Oldřůvky a Lhotka u Vítkova. Uvedené doly disponují vytěžitelnými zásobami kvalitní moravské břidlice na více než 100 let. Společnost Premiot Group zakoupila, kromě břidlicových dolů, také žulový lom – Čierny Balog, který se nachází ve středním Slovensku v blízkosti Nízkých Tater.