Média & PR

23. 11. 2022

Přichystali jsme pro Vás další díl našeho PREMIOT seriálu. Tentokrát na velmi aktuální téma úrokových sazeb.

Úroková sazba se vyjadřuje v procentech a jedná se o částku, která zvyšuje objem půjčených či vložených peněz. Úroková sazba určuje, kolik z jistiny musí dlužník za předem stanovenou dobu věřiteli (finanční instituci) za půjčku či úvěr navíc zaplatit. Jedná se ale i o částku, kterou získáme nad rámec vložené částky, pokud své peníze uložíme na spořícím účtu či termínovaném vkladu.

Typy úrokových sazeb

Jedním z typů rozdělení úrokových sazeb je na fixované či variabilní (float). Fixní úroková sazba je pevně stanovená na určité období (měsíc, rok, 10 let…). Variabilní úroková sazba se může měnit každý den, jelikož vychází z aktuálních podmínek na trhu a ze sazby PRIBOR. Finanční instituce tedy může v průběhu úvěru procento sazby měnit, snižovat či zvyšovat. Tento údaj je udáván ke konci určeného období, většinou ke konci kalendářního roku, avšak pouze po dobu splácení úvěru.

Z ekonomického hlediska rozlišujeme úrokové sazby na:

  • Nominální úrokové sazby
  • Reálné úrokové sazby

Nominální úrokové sazby jsou sazby, které jsou uváděné ve smlouvách. Podle této sazby se počítají úroky.

Reálné úrokové sazby ukazují, jak se změní kupní síla vložených nebo půjčených peněz. Získáme je tak, že nominální úrokové sazby snížíme o oslabení reálné hodnoty (kupní síly) půjčované nebo vkládané peněžní částky během období, na které je půjčována či vkládána. Od nominální úrokové sazby tedy odečteme míru inflace. Pokud jsou nominální úrokové sazby nízké a inflace vyšší, mohou být reálné úrokové sazby záporné. Tento výsledek je výhodný především pro dlužníky, protože jim klesá reálná hodnota dluhu. Pro věřitele už je tato situace nevýhodná, jelikož jim klesá reálná hodnota půjčených peněz.

Kalkulačka efektivní úrokové sazby

V ČR základní úrokové sazby stanovuje Česká národní banka. Ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Od základní úrokové sazby se totiž odvíjí komerční úrokové sazby, které banky poskytují občanům a firmám. Na základě těchto sazeb stanovují jednotlivé banky např. hypoteční úrok nebo úroky k půjčkám. Výše základní úrokové sazby ovlivňuje také kurz koruny vůči cizím měnám.

Úrokových sazeb stanovuje ČNB hned několik:

  • Lombardní sazba – stanoví, jakou procentuální sazbu si mohou půjčit komerční banky od ČNB
  • Diskontní sazba – stanoví, za jaký úrok (obvykle kladný) si mohou komerční banky uložit peníze u ČNB
  • Repo sazba – je úroková sazba stanovená ČNB, která se využívá při finančních operacích na volném trhu. Prostřednictvím této sazby reguluje ČNB množství peněz v oběhu.

Dalším typem úrokové sazby je pražská mezibankovní úroková sazba neboli PRIBOR. Je to sazba, za kterou si mezi sebou banky půjčují. Zároveň je bankami často používán jako referenční sazba i vůči bankovním klientům. PRIBOR je ukazatel, který obvykle naznačuje, jakým směrem se v nejbližší době vydají úroky na bankovních vkladech. Při náhlém růstu úroků PRIBOR se dá později očekávat růst úroků i na termínovaných účtech. Při významném poklesu sazeb PRIBOR je naopak pravděpodobné, že úroky klesnou jak u vkladů, tak i u úvěrů či leasingů.

Úročení

Úročení je způsob výpočtu úroku. Nejčastěji jej rozdělujeme na jednoduché a složené úročení.

Jednoduché úročení vkladu znamená, že se vklad o získaný úrok zhodnotí pouze jednou. K původnímu vkladu se úrok připíše až na konci smluveného období. Když sjednáte např. tříletý termínovaný vklad, úrok je připsán až za 3 roky. Jednoduché úročení je tedy méně výhodné pro klienta, který si ukládá peníze u banky. Jednoduché úročení se vyskytuje např. u dluhopisů (pravidelně vyplácený kupon), nebo u některých termínovaných vkladů.

Složené úročení je metoda, kdy se úroky za první období přičtou k původnímu vkladu. To má za následek, že se ve druhém období zhodnocuje vyšší jistina vkladu. Klient banky tedy získává složený úrok, nebo-li úroky z úroků. Se složeným úročením se můžeme setkat u spořících účtů, u některých termínovaných vkladů, ale i u stavebního spoření. Složené úročení vkladu je tedy pro klienta mnohem výhodnější než jednoduché úročení.

Faktory ovlivňující úrokovou míru

Výše úrokové míry neboli úroková sazby není ovlivněna pouze dobou splatnosti. Ovlivňuje jí hned několik faktorů. Prvním z nich je inflace, přesněji očekávaná inflace. Kdykoliv věřitel předpokládá, že klesne nějakou měrou kupní síla peněz v uvažovaném období, bude žádat od dlužníka vyšší sumu, aby tuto ztrátu nahradil. Dalším faktorem je rizikovost půjčky (riziková prémie), čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude věřitel od dlužníka vyžadovat jako kompenzaci. Posledními faktory, které ovlivňují úrokovou míru je účel a typ úvěru nebo kurzové riziko, v případě poskytování úvěru zahraničnímu subjektu.

Nejdůležitějším ukazatelem u všech úvěrů pro spotřebitele je RPSN (roční procentuální sazba nákladů), které obsahuje poplatky (poplatek za vyřízení úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu…) a náklady, které zaplatí dlužník poskytovateli úvěru nad rámec splátky navíc.

Aktuální přehled nabídek spořících účtů, termínovaných vkladů a stavebního spoření

Aktuální přehled z nabídky úvěrů, půjček a hypoték

Slovníček pojmů

Depozit – je dočasné uložení finanční částky na speciální depozitní účet.

Dlužník – je označována fyzická nebo právnická osoba, která se zavázala jiné osobě (věřiteli) splatit poskytnutou finanční půjčku dle domluvených podmínek

Jistina – je základ půjčky od banky, ve kterém nejsou zahrnuty poplatky ani úroky

Komerční (obchodní) banky – jsou akciové společnosti, které svým klientům nabízí finanční služby, (např.) vedení účtu, půjčování peněz nebo sjednání hypotéky.

Kupní síla – je množství zboží a služeb, které lze koupit za určitou sumu peněz při dané cenové hladině.

PRIBOR – je průměrná úroková sazba, za kterou si jsou banky ochotné půjčit peníze na tuzemském mezibankovním trhu.

Referenční sazba – je sazba sjednaná na trhu, která slouží jako základ pro určení úrokové sazby u instrumentů s proměnlivým úročením (např. plovoucí hypotéky).

RPSN – zobrazuje celkové náklady (poplatky) včetně úrokové sazby, které jsou spojené s půjčkou a kolik vás bude půjčka skutečně stát. Jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše úvěru.

Věřitel – je osoba, která jiné osobě (dlužníkovi) poskytla půjčku a uzavřela s ní v ideálním případě smlouvu o půjčce. Dlužník je povinen dluh uhradit dle předem domluvených podmínek v písemné smlouvě.