Podpora

V září 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 cílů udržitelného rozvoje. Ve skupině Premiot Group se snažíme rozvíjet CSR aktivity a napomáhat tak k naplňování těchto cílů v Česku. Také proto jsme se přidali ke skupině firem, které za tímto účelem sdružuje Asociace společenské odpovědnosti.