Média & PR

07. 01. 2021

Investice do nemovitostí a jejich akvizice patří k jednomu z hlavních pilířů skupiny Premiot Group, ale i v dnešní době, kdy je stavební produkce na vzestupu, je nesmírně důležité každou investici nejprve pečlivě zvážit. Developerské oddělení naší skupiny tak musí vždy důkladně analyzovat příležitosti, které se na trhu objeví, přičemž právě tato mravenčí práce chrání jak investice skupiny, tak investice našich klientů a pro výsledný úspěch je zcela nezbytná. Přestože se velké množství nabízených projektů může na první pohled jevit jako výhodná investice, po podrobnější analýze často zjišťujeme, že je zde skrytý problém nebo vada, kterou nám mnohdy sám prodávající zatajil.

Jako takovou přidanou hodnotu vnímáme například možnost změnit nemovitost dle našich představ a požadavků tak, aby se současně shodovala co nejlépe s představami budoucích vlastníků či nájemců, a to ať už se jedná o rekonstrukci, dostavbu či změnu využití.

Jako vhodný příklad můžeme uvést projekt „Na Doubkové“, při kterém se stará a zanedbaná vila stala díky zkušenostem a důsledné práci celého týmu, výjimečnou rezidencí, splňující požadavky i těch nejnáročnějších zájemců.

Kromě uvedeného typu projektů se však věnujeme také investicím do nové výstavby, a to jak na tzv. zelené louce, tak na brownfieldech, kde je dostatečný prostor pro renovaci.

Samotné posuzování, zda jsou pro nás nabízené nemovitosti nebo projekty potenciálně zájmové, ovlivňuje široké spektrum faktorů jako například: lokalita, stav nemovitosti, možné budoucí využití, možnosti dle územních plánů a v neposlední řadě také nabízená cena.

Po zohlednění těchto a mnoha dalších faktorů rozhodujeme, zda má smysl se akvizicí blíže zabývat a v případě že ano, začínáme pracovat na předběžné vizi, jak celý projekt co nejvhodněji uchopit.

„Ovšem i ve chvíli, kdy se rozhodneme zahájit realizaci konkrétního projektu, jsme teprve na začátku velmi náročné, ale neméně zajímavé práce, nutné k tomu, aby se konečný výsledek ztotožňoval s našimi hodnotami a my na něj mohli být oprávněně hrdí.“
Ing. arch. Petr Veselý, developerské oddělení Premiot Group, a.s.