Aktuální situace

26/05/2023

Vážení investoři,

jak jsme vám již dříve informovali, budou sjednány schůze vlastníků dluhopisů s cílem informovat vás o detailech restrukturalizace a souvisejících krocích.

Plánované datum prvního setkání je 30.06.2023 (pro ty investory, kterým nebyla vyplacena jmenovitá (nominální) hodnota dluhopisů). Následující setkání se uskuteční 14.07.2023 (pro ty investory, kterým nebyly vyplaceny výnosy z dluhopisů).

Schůze investorů se uskuteční ve formě online. Podmínky včetně veškerých detailních technických předpokladů účasti vám budou zaslány emailem.

28/04/2023

Vážení investoři,

chtěli bychom Vás informovat o plánované restrukturalizaci skupiny Premiot. Skupina se ocitla pod extrémním tlakem ze strany věřitelů a spekulativních investorských skupin. Cílem restrukturalizace je především ochrana stávajících majetkových hodnot, následný prodej či dokončení jednotlivých projektů a tím dosažení maximálního uspokojení věřitelů.

Vzhledem k velmi složitým křížovým závazkům vztahům ve skupině Premiot se počítá se zahájením restrukturalizace v projektových společnostech, to znamená ve vlastnících developerských a jiných projektů. Postupně budou zapojovány do restrukturalizace skupiny Premiot jednotlivé dlužnické společnosti, tj. zejména emitenti korporátních dluhopisů.

Uspokojení věřitelů bude u jednotlivých dlužnických společností rozdílné, a to v závislosti na výnosu z konkrétního projektu, který byl z poskytnutých prostředků financován. Bude dbáno na to, aby všechny kroky byly transparentní a provedené v souladu se zákonnými předpisy.

V této souvislosti přicházíme s návrhem na změnu emisních podmínek skupinou Premiot vyemitovaných dluhopisů, která by umožnila navržené efektivní řešení restrukturalizace. Za tímto účelem budou sjednány schůze vlastníků dluhopisů, které se budou konat od 14.06.2023 do 23.7.2023, a kde bychom Vás rádi informovali o detailech restrukturalizace a souvisejících krocích. Základní informace o výše uvedené restrukturalizaci budou dostupné také formou online setkání.

13/03/2023

Vážení investoři,

hlásíme se s aktuálním děním ve společnosti Premiot.
Nadále aktivně probíhají jednání s potenciálními finančními investory.
Důležitá zpráva: do konce dubna 2023 svoláme schůzi vlastníků dluhopisů, na kterou jste všichni zváni, o termínu Vás budeme s předstihem informovat. Budeme se věnovat všem Vašim dotazům.
Vždy jsme si cenili osobního kontaktu s Vámi, u tohoto způsobu komunikace chceme i nadále zůstat.

24/02/2023

Vážení klienti a obchodní partneři,

tímto Vás informujeme o aktuálním dění ve skupině Premiot.
Jak jsme již avizovali, vinou nepředpokláda­telných událostí na trhu došlo ke zdržení některých rozpracovaných obchodních transakcí. Jejichž následkem došlo k prodlení v plnění závazků vůči investorům z dluhopisů.
Děkujeme Vám za pochopení, vstřícnost a podporu v této nesnadné situaci.
Podnikáme celou řadu kroků, jejichž cílem je v první řadě uspokojit závazky některých společností ze skupiny Premiot. Aktivně nyní jednáme se silnými finančními investory, kteří mají zájem vstoupit do našich vybraných projektů. Podařilo se nám v jednáních pokročit a věříme, že v nejbližší době budeme moci oznámit novinky.
Zahájili jsme spolupráci s největší advokátní kanceláří v Česku Havel & Partners. Tento zkušený odborník v oblasti obchodního práva nám pomáhá s realizací optimálního řešení.

O dalším postupu Vás budeme informovat.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na info@premiot.com nebo na kontaktní linku +420 608 341 862.

01/02/2023

Vážení investoři,

upřímně se Vám omlouváme za částečné prodlení ve splácení závazků vůči části držitelů našich dluhopisů. Rádi bychom vás ujistili, že pracujeme na co nejrychlejší nápravě. Nastalá situace nás velmi mrzí. Došlo k ní z vzhledem k faktorům souvisejícím s komplikovanou situací na trhu, a tím ovlivněným prodlením některých našich projektů.
Aktuálně dokončujeme několik transakcí, díky nimž bude možné vyplacení dokončit. Předpokládáme, že na přelomu prvního a druhého kvartálu tyto transakce dokončíme. Zároveň počítáme s tím, že Vám poskytneme v rámci kompenzace speciální 1% bonusový úrok z prodlené částky za každý započatý měsíc společně se standardním měsíčním výnosem dle podmínek prodlené emise.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na info@premiot.com nebo na kontaktní linku +420 608 341 862.